Hinnakiri ja teenused

Kõik teenused on saadaval võimalustepõhiselt. Palume kõik teenused hobuste heaolu ja koormusi arvestades eelnevalt kokku leppida. Treeningul tuleb järgida sisekorraeeskirju, et tagada hobuste heaolu ja kõigi turvalisus.

Tasuta sotsiaalteenuste ja kogukonnaürituste kohta võimaluste uurimiseks keri allapoole.

Seoses käibemaksumuudatusega 01.01.2024 tõusevad jaanuaristkuu hinnad käibemaksutõusu võrra + ümardus ülespoole läheme täiseuroni. Uued hinnad sulgudes.

Treeningud

Treeningud toimuvad vastavalt vajadusele ja ilmastikule kas muruplatsil, välisel liivakattega platsil või sisemaneežis.

Eratrenn (kord)
Lastele 35.00 (36.00) / Täiskasvanule 40.00 (41.00)

Grupitrenn (kord)
Lastele 20.00 (21.00) / Täiskasvanule 24.00 (25.00)

10-korra kaart (ainult mittelepingulistele)
Lastele 176.00 (179.00) / Täiskasvanule 220.00 (224.00

ABC-kursus (8.-9. a ), 2 last korraga, kord nädalas 80.00 kuus (hind jaanuaris ei muutu)

A-kursus (5.-7. a) kord nädalas 50.00 (51.00) kuus
Avaldus A-kursusega liitumiseks

Hüppetrenni juurdemaks 4.00 (4.00) iga trenn

Kuutasuliste treeningtundide, samuti üüri ja nendega seotud teenuste eest tasumine toimub kalendrikuu eest ette (jooksva kuu esimeseks kuupäevaks).  Allpool mainimata teenuste ja koolituste hinnad on eraldi kokkuleppel.

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Lapsed on kuni 17 eluaastani k.a ja täiskasvanud alates 18. eluaastast.

Kui ratsanik ei oska hobust valmis panna, kestab trenn 55 min koos hobuse valmis panemisega ja sõidujärgse hoolitsemisega. Ratsanik, kes oskab hobust valmis panna tuleb 30 min varem ja paneb hobuse ise valmis, trenn kestab 45 min ja pärast ratsanik iseseisvalt viib hobuse tagasi koplisse või talli.

Lepingulised Rapla Ratsakooli õpilased (kuutasu, ainult lastele)

Seoses Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt õppekava kinnitamisega on Rapla Ratsakoolis alates oktoobrist võimalik ratsutamisõpe lepingulistele klientidele õppekava järgi. Lepingu sõlminud õpilane osaleb ratsutamistreeningutel ja loengutel vastavalt õppekavale. Kooli kodulehel on võimalik tutvuda kooli eeskirjadega, põhikirjaga, õppekavaga ja täita avaldus kooliga liitumiseks.

1xnädalas 65.00 (67.00)
2xnädalas 115.00 (117.00)
3xnädalas 136.00 (139.00)
4xnädalas 160.00 (163.00)

Sõltumata valitud kuutasust lisandub koolimaks 30.00 (31.00) (sisaldab loenguid 21.00 ja kohamaks 10.00).

Loengud toimuvad oktoobrist maikuuni. Muul ajal koosneb koolimaks ainult kohamaksust. Laste jaoks, kes on õppekava läbinud, koosneb koolimaks ainult kohamaksust. Loengud toimuvad 2 korda kuus varasemalt laupäevade asemel 2023./2024. hooajal valdavalt pühapäeviti. Koolimaks kuulub igakuiselt tasumisele kogu õppeaasta vältel olenemata sellest, kas laps osaleb ratsutamistundides või mitte. Suvekuudel on võimalik võtta maksepuhkust 2 kuud.

Esimene loeng 15. oktoober 2023 kell 15.00 grupp 1 ja grupp 2 koos: sissejuhatus ja ohutus

Võistlused

Osalemise eest tasumine kulupõhiselt

Muud teenused

Meil on heameel teatada, et meie infrastruktuur on saanud sellisesse järku, et saame enda juures pakkuda ka sotsiaalteenuseid. Heategevuslikul põhimõttel on meid külastanud Vahtra Tugikeskuse kliendid, osutame teenuseid mitmele piirkonna sotsiaalhoolekandeorganisatsioonile. Meie juures on turvaline pakkuda hobuste ja ponide harjamist, silitamist, söötmist, ratsutamist koos sellele nende järgneva ühisüritusega püstkojas ka erilisemate vajadustega inimestele.

Kirjutame seda eeskuju andmiseks – kui sinu lähikonnas on, või sa lausa töötad inimestega, kelle jaoks hobuste rahulikkus ja soojus võib tähendada teraapilist mõju või teha nende elu rikkamaks, siis võtke julgelt ühendust – meie hobused ootavad ning kindlasti leiame sobiva aja ja päevakava.

Omavalitsuse lasteasutustele pakume tasuta külaskäiguvõimalust vabade aegade olemasolul. Nii oleme võõrustanud mitmeid Rapla ja Alu lasteaiarühmi.

***

Samuti on meil mitmeid häid kogemusi laste rõõmustamisega erinevatel üritustel meie ponidega – laadad, perepäevad, lastekaitsepäevad. Uuri selle võimaluse kohta ka oma ettevõtmisel!

***

Ratsutamine puuetega või erivajadustega inimestele  – omavalitsuse kaudu või vastavalt kokkuleppele, s.h heategevuslikud üritused kogukonnale tasuta.

Ponijalutus lasteüritustele – vastavalt üritusele, s.h heategevuslikul eesmärgil kogukonnale või lasteasutusele rühmaga tasuta.

Üldharivad loengud, ekskursioonid ja hobustega tutvumine, räägime hobuste olemusest, tõugudest, vajadustest jms, lisaks saab anda hobustele maiustusi – vastavalt üritusele, s.h heategevuslikul eesmärgil kogukonnale tasuta

Praktikavõimalus või valdkonnaga tutvumine erialavalikuks või kutseõppe raames – küsi võimalusi

Hobujalutus (45 min) 28.00 (alates 01.01.24 – 29.00)
Hobujalutus (25 min) 15.00 (alates 01.01.24 – 16.00)

Müügil on ka kinkekaardid vabalt valitavale summale.

***

Rapla Ratsakool omab Haridus- ja Teadusministeeriumi Infosüsteemis (EHIS) registreeritud Õppekava koodiga 235244. Vastavalt kehtestatud korrale, õpilase ja lapsevanema poolt täidetud tingimustel, kantakse makstud õppemaks tuludeklaratsioonis koolituskulude alla, ning sellelt saab lapsevanem tagasi tulumaksu osa. Selle eelduseks on eelkõige info tasutud maksete kohta ja lapsevanema andmed, mille esitab Maksu- ja Tolliametile Rapla Ratsakool. Tulumaksu saavad tagasi ainult Rapla Ratsakoolis registreeritud kuutasuliste õpilaste vanemad, kes on esitanud enda ja lapse kohta aruandluse jaoks vajalikud andmed ja kes ise ja kelle laps on allkirjastanud registreerimislehe.