Sisekorraeeskirjad

Sisekorraeeskirjad

 1. Rangelt tuleb jälgida kõiki treenerite ja tallipersonali korraldusi
 2. Territooriumil tuleb hoida puhtust ja korda, ei lõhuta ega laamendata.
 3. Tuleb hoolitseda talli, hobuste ja vara eest nagu enda isikliku omandi eest.
 4. Alkoholi tarbimine ning suitsetamine on rangelt keelatud. Sama keeld kehtib ka erinevate mõnuainete tarvitamise kohta.
 5. Talli territooriumil ei tohi jooksta, karjuda ja muul viisil hobuste rahu häirida.
 6. Tallis viibimine on võõrastel keelatud. Treeningute välisel ajal tohivad erandkorras tallis ja territooriumil viibida isikud, kellel on selleks eelnev kokkulepe treeneriga või talli omanikuga.
 7. Tundi tulles tuleb riietuda korrektselt ja mugavalt:
  1. Jalanõud peavad vastama järgmistele nõudmistele: saabastel sile tald, konts 1-3 cm, Sääred ulatuma allapoole põlve või lühikesed saapad ja säärised
  2. Ratsutamispüksid ei tohi olla kilematerjalist, ega ka liiga suured (laiad), jala alaosast kindlasti kinnitatavad.
  3. Ratsanikul peab seljas olema selline riietus, mis võimaldab treeneril jälgida tema istakut.
  4. Peas peab olema ratsakiiver (kaska) ja soovitavalt seljas ka
  5. Kaska alt ei tohi lahtised juuksed lehvida
  6. Treeningul ei tohi ratsanikul olla suus närimiskumm
  7. Kui ratsanik kannab prille, siis peaksid need olema kinnitatud kummiga või muul viisil, et need ei segaks.
 8. Hobuste juurde võib minna alles, kui treener selleks loa on
 9. Hobusele võib panna enda ostetud varustust ainult eelnevalt treeneriga konsulteerimisel.
 10. Saduldatud hobust ei jäeta ilma järelevalveta (vajadusel teata treenerile, et pead korraks lahkuma ja oota treeneri luba lahkumiseks)
 11. Treenerit tuleb esimesel võimalusel teavitada looma vigastusest või mitte tavapärasest käitumisest
 12. Treenerit tuleb esimesel võimalusel teavitada katkisest varustusest.
 13. Alati tuleb treenerilt abi küsida, kui tekib probleeme
 14. Hobusega suheldakse alati rahulikult ja sõbralikult, kuid nõudlikult ja enesekindlalt
 15. Hobustele võib maiusi anda ainult treeneri loal!
 16. Hobusega platsile või maneeži sisenedes peatu alati ja kontrolli, kas rajal ei liigu mõni hobune, keda võiks segada sinu
 17. Sisenedes peatu hobusega keskliinil nii, et hobune jääks sabaga ukse poole ja ei oleks liiga lähedal teistele hobustele ning oota luba selga istumiseks.
 18. Peale treeningut peab puhastama hobuse kabjad liivast ja kontrollima kapju alt, et sinna kive pole jäänud.
 19. Peale tundi aseta sadul ja pestud suulistega valjad korrektselt oma kohale tagasi
 20. Kontrolli, et oled ka hobuse puhastusharjad ja muu varustuse oma kohale tagasi
 21. Ilma loata ei tohi postitada pilte või videoid sotsiaalmeediasse.
 22. Rapla Ratsakoolis toimub õppetöö õppekava järgi ja sisaldab nii praktilisi ratsutamistrenne, kui loenguid kui ka muid praktilisi tunde, nagu varustuse hooldamine, hobuste kordetamine, hobuste hooldamine jms
 23. Riiklikel pühadel, koolivaheajal ning võistluste ja ürituste päeval või perioodil võivad treeningud olla ümberkorraldatud. Kõikidest nimetatud muutustest teavitatakse võimalikult varakult, kuid mitte hiljem kui üks päev varem.
 24. Treeningute aega saab võimaluse korral muuta kui sellest teatatakse vähemalt üks ööpäev ette. Sõitja on kohustatud ise küsima treenerilt oma uue treeningu aja kohta ning see peab jääma üldjuhul jooksva kuu raamidesse. Juhul kui ratsanik muudatusest ette ei teata, läheb puudutud tund läbiviiduna kirja ja seda pole võimalik järgi teha.
 25. Rapla Ratsakool omab Haridus- ja Teadusministeeriumi Infosüsteemis (EHIS) registreeritud Õppekava koodiga 235244. Vastavalt kehtestatud korrale, õpilase ja lapsevanema poolt täidetud tingimustel, kantakse makstud õppemaks tuludeklaratsioonis koolituskulude alla, ning sellelt saab lapsevanem tagasi tulumaksu osa. Selle eelduseks on eelkõige info tasutud maksete kohta ja lapsevanema andmed, mille esitab Maksu -jaTolliametile Rapla Ratsakool
 26. Vastavalt p 25 saavad tulumaksu tagasi ainult Rapla Ratsakolis registreeritud kuutasuliste õpilaste vanemad,. kes on esitanud enda ja lapse kohta aruandluse jaoks vajalikud andmed ja kes ise ja kelle laps on allkirjastanud registreerimislehe.